Tony فردیست منحصر به فرد از مهارت ها و تجربیات . او اشتیاق به نامزدی خودش را برای نمایندگی شما در شورای شهر ونکوور شمالی اعلام میکند و او به عنوان یک رییس پروژه با تجربه و رهبریت در مدیریت ریسک، متفکر شهری، و داوطلب و خواهان پیشرفت جامعه بشریت است.
او فارغ التحصیل مدرسه منطقه ای سنت توماس آکویناس و دانشگاه بریتیش کلمبیا در رشته مدیریت واقتصاد (BCom، MBA)است .
تونی سه سال سابقه کار در مدیریت تدارکات و مدیریت Whirlpool Europe در میلان ایتالیا را با موفقعیت پشت سر گذاشته است .
پس از بازگشت به بریتیش کلمبیا در سال 2007، تونی MBA مدرک مدیریت کارشناسی ارشد خود را در مدیریت استراتژیک و حسابداری از از دانشگاه Sauder School of Business UBC تکمیل کرد.
از طریق شغل اصلی و حرفه فعلی خود در طول دهه گذشته در بخش خدمات عمومی، تونی به مردی تبدیل شده است که روزانه تمام سعی خود را به طوری نقشی متمرکز و مترقی صرف کمک به بهبود کیفیت زندگی برای همه مردم بریتیش کلمبیا میکند .
از سال 2010، تونی بطور مداوم وقت خود را به جامعه خود اختصاص داده است –
اولا با خدمت در شوراهای شهرداری و شهری خودواز ان پس در مجموعه ای از نقش مشاوره ،حضور کمیته ای در ناحیه و شهر ونکوور شمالی.
– او طرفدار پارکها و فضاهای عمومی برای لذت بردن از شهر و خیابان ها است
– ایجادمکان برای افراد جامعه ما برای گردهمایی و جشن گرفتن در خارج از منزل
– تونی عضو بنیانگذار و مدیر انجمن نورت ون شمالی، یک سازمان غیر انتفاعی است که به مسائل شهری ، تشویق مشاوره مردمی و شفافیت مسایل در ساحل شمالی به نام گروه پروژه Waterfront: North Van Design Jam تعهد داده وخدمت میکند .
اومردم را تشویق در گفتگو و تعامل با شهروندان در توسعه آینده Lot 5 و مالکیت املاک شهر در منطقه Lonsdale Quay، سازماندهی کرده است .
شور و شوق دیگر Tony در حرکت امور ومرور است.او به عنوان رئیس هیئت مدیره کمیته دوچرخه سواری سواحل شمالی و همچنین در بسیاری از دیگر نواحی بصورت داوطلبانه محلی کار میکند .
او با جامعه در زمینه زیرساخت ومسیرهای دوچرخه سواری و بهبود ایمنی برای تمام سنین و توانایی ها، و نیز دوچرخه های الکترونیکی، سوارکاری مسابقات ، و انواع دیگر مسائل که مربوط امور ومرور است همکاری میکند .
تونی و همسرش النا در Lonsdale زندگی می کنند و بعد از زمانی که بیشتر وقت خود را صرف کار و امور داوطلبانه میکنند ،بقیه زمان فراقت خود راصرف لذت بردن از زندگی را با سفرکردن به نقاط مختلف جهان به دنبال ایده هایی بهتر برای چگونگی ساختن شهرشان دنبال میکنند.